אינדקס מחלות


אבולה

Ebola

אבעבועות רוח

Varicella

אבעבועות שחורות

Smallpox

אדמת

Rubella

איידס

AIDS/HIV

דיפתריה

Diphtheria

דלקת כבד נגיפית A

Hepatitis A

דלקת כבד נגיפית B

Hepatitis B

דלקת כבד נגיפית C

Hepatitis C

דלקת מח יפנית

Japanese encephalitis

זיקה

Zika virus

חצבת

Measles

טטנוס

Tetanus

כלבת

Rabies

ליסטריה

Listeria

לישמניאזיס

Leishmania

עכברת (לפטוספירוזיס)

Leptospirosis

עששת

Dental Caries

פוליו - שיתוק ילדים

Polio

קדחת צהובה

West Nile Fever

קדחת מערב הנילוס

Yellow fever

רוטה

Rota Virus

שבץ מוחי

Stroke

שחפת

Tuberculosis

שיגלה

Shigellosis

שעלת

Whooping cough, Pertussis

שפעת העופות

Avian Flu

תסמונת נשימתית חמורה

SARS