טטנוס


טטנוס
Tetanus

מחלת הטטנוס נגרמת מרעלן המופרש על ידי החיידק Clostridium Tetani. 

נבגים (תאי רביה) של החיידק נמצאים ביותר בטבע ונמצאים בקרקע, באבק הבית, במעי בעלי חיים והפרשותיהם, וכן בצואה של בני אדם.

דרכי העברת המחלה, דרך פצעים בעור, כל פציעה בה קיים מגע עם נבגי החיידק, עלולה לגרום להתפתחות טטנוס באנשים שאינם מחוסנים. בקרב תינוקות מחלת הטטנוס נגרמת מטיפול לא נקי בחבל הטבור וזהו הגורם השכיח ביותר לתמותת תינוקות במדינות מתפתחות. כמו כן, חשוב לציין שאין העברה מאדם לאדם.