כלבת


כלבת
Rabies

מחלת הכלבת הינה מחלה וירלית הנגרמת על-ידי וירוס הכלבת. דרך ההדבקה היא באמצעות פגיעה של בעל חיים נגוע בכלבת. לאחר הפגיעה יש לעקוב אחר בעל החיים הפוגע בכדי לבדוק האם הוא חשוד כנגוע בכלבת.